ks. prof. Stanisław Urbański

Ks. Stanisław Urbański, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

pierwszy w Polsce doktor , doktor habilitowany i profesor z teologii duchowości, dyrektor Instytutu Teologii Duchowości UKSW, kierownik Katedry Teologii Życia Duchowego i Mistyki Chrześcijańskiej; wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie;  twórca   szkoły duchowości i mistyki, odkrywca  historycznych polskich szkół duchowości, pięciu okresów mistyki polskiej, odkrywca mistyki przeżyciowej  polskich i zagranicznych  mistyczek i mistyków; oraz metodologii treści. Prowadzi pionierskie badania w krajach – byłych republikach ZSRR – Litwa, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Łotwa, Słowacja, Słowenia i Rosja  „metodą mówienia”; z zakresu apersonalnej duchowości, pseudomistyki, mistyki Dalekiego Wschodu, islamu,  ruchów parareligijnych, a przede wszystkim nowatorskie badania z zakresu ekoteologii duchowości ( duchowość ekologiczna).   Prowadzi badania  nad duchowością i mistyką w wielu krajach Europy, a także w USA; nad duchowością Polonii Wschodu i USA.  Powołał pierwszą w Polsce Katedrę Mistyki Chrześcijańskiej oraz Katedrę Bioetyki i Ekoteologii. Współzałożyciel  i członek  rad programowych i naukowych wielu periodyków naukowych krajowych oraz  zagranicznych (m. in. Studia Theologica Grodnensia, Białoruś; Communio in Christo, Niemcy; Kurier Polski, Kalifornia USA). Powołał serię wydawniczą: „Mistyka Polska” i „Mistyka Chrześcijańska” przy wydawnictwie UKSW(ukazało się 149 pozycji książkowych); serię: „Duchowość Europy” (6 pozycji) przy wyżej wymienionej Uczelni; serię: „Edukacja w nauczaniu Kościoła”(18 książek) i „Jański – ku przyszłości”(5 książki) przy wydawnictwie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Dyrektor Studium Duchowości Europejskiej; Studium Formacyjnego dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Augustianum”; Instytutu Badań Naukowych, Studium Duchowości Zmartywchwstańczej ( Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego). Kierownik duchowy i członek Konwentu tejże Uczelni. Inicjator i organizator Studiów Duchowości Chrześcijańskiej w wielu diecezjach. Wieloletni prodziekan i dziekan Wydziału Teologicznego UKSW; wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk; członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Częstochowskiego Towarzystwa Teologicznego; członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości (założyciel); członek zwyczajny Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia Bożego; konsultor i członek Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski;  Promotor  70 prac doktorskich ( studiują studenci z różnych krajów Wschodniej i Zachodniej Europy, USA, Afryki); 113 prac magisterskich; autor , współautor i redaktor 83 książek, autor ponad 1600 artykułów naukowych i popularnonaukowych, haseł encyklopedycznych i słownikowych, recenzji naukowych i wydawniczych,  wprowadzeń, sprawozdań, wywiadów  oraz innych opracowań. Redaktor merytoryczny 58 książek. Napisał około 800  recenzji o tytuł i stanowisko profesora,  stopień doktora habilitowanego, doktora i magistra.  Organizator (współorganizator, konsultant) 244 konferencji krajowych i zagranicznych; wygłosił 220 referatów i 282 wykładów gościnnych. Otrzymał liczne odznaczenia państwowe  ( Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski) i resortowe, oraz liczne nagrody naukowe ( Nagroda im. J. i F. Skowyrów; Nagroda „Bóg zapłać” redakcji „Powściągliwość i Praca”; Nagroda Fundacji POLCUL).